Privacyverklaring

Beauvast en de aan haar gelieerde ondernemingen respecteren uw privacy. Daarom heeft Beauvast deze privacyverklaring opgesteld. Hierin wordt uitgelegd welke gegevens Beauvast van u verzamelt, wat zij ermee doet en hoe zij deze gegevens beveiligt. Ook legt Beauvast uit welke cookies zij gebruikt en met welk doel.

In aanmerking nemende dat

 1. Beauvast en de aan haar gelieerde ondernemingen
  hierna te noemen Verwerker;
 2. Bezoek aan de website, aanvragen van informatie (waaronder de beschikbaarheid van (woon/winkel)ruimte), huren van een (woon/winkel)ruimte), ontvangen van een nieuwsbrief en andere werkzaamheden die redelijkerwijs uit de onderneming voortvloeien.
  hierna te noemen Dienst en Diensten;
 3. Persoon die de website bezoekt, een Dienst van Verwerker afneemt
  hierna te noemen Bezoeker.

De te verwerken gegevens

Verwerker vraagt gegevens van Bezoeker om Dienst uit te kunnen voeren.
Afhankelijk van de uit te voeren Dienst vraagt Verwerker de volgende gegevens:

Minimale benodigde persoonsgegevens

Onderstaande gegevens zijn minimaal benodigd voor het uitvoeren van Dienst:

 • Geslacht
 • Voorletters, voornamen, tussenvoegsels, achternamen
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Type identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Documentnummer identiteitsbewijs

Optionele persoonsgegevens

Onderstaande gegevens kan Bezoeker overdragen ten behoeve van Dienst, maar zijn niet verplicht. Verwerker vraagt deze gegevens op voor een optimale uitvoering van Dienst:

 • Nationaliteit
 • Gesproken talen
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Land
 • Geboortedatum
 • Loonstroken
 • Arbeidsovereenkomsten

Bedrijfsgegevens

Onderstaande gegevens vraagt Verwerker aan Bezoeker wanneer Bezoeker namens een bedrijf optreedt:

 • Bedrijfsnaam
 • Rechtsvorm
 • KvK-nummer
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode en plaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Contactpersoon
  • Voorletters, voornamen, tussenvoegsels, achternamen
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Betaalgegevens

Verwerker biedt betaalde Diensten aan. Voor de autorisatie/reservering en daadwerkelijke betaling van Diensten vraagt Verwerker onderstaande gegevens van Bezoeker, en is afhankelijk van de af te nemen Dienst verplicht:

 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • BIC-code
 • Type creditcard
 • Creditcardhouder
 • Creditcardnummer
 • Vervaldatum creditcard

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Personen onder de leeftijd van 18 jaar mogen een Dienst aanvragen bij Verwerker, met dien verstande dat er toestemming en in sommige gevallen ook borgstelling nodig is van een ouder of voogd.

Doel van de verwerking

Verwerker heeft voorgaande gegevens nodig voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van Diensten;
 • Uitvoering van betaling ten behoeve van Diensten;
 • Contact op te nemen in geval van schade, overtreding of vermissing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Verwerker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verwerker) tussen zit.

Hoe gegevens worden beveiligd

Verwerker stelt hoge eisen aan de beveiliging van gegevens van Bezoeker. Daarom treft zij onderstaande maatregelen om deze veiligheid te waarborgen:

 • HTTPS-protocol op de website. Gegevens worden over een beveiligde verbinding verstuurd;
 • De bestandsserver waar documenten van Bezoeker worden opgeslagen is beveiligd met een firewall;
 • Papieren opslag van gegevens wordt tot een minimum beperkt: documenten worden zo veel als mogelijk opgeslagen op een beveiligde bestandsserver;
 • Werknemers van Verwerker zijn getraind discreet om te gaan met gegevens die zij verwerken.

Hoe lang gegevens worden bewaard

Verwerker slaat gegevens voor onbepaalde tijd op, daar zij terugkerende Diensten aanbiedt. Bezoeker kan te allen tijde in contact treden met Verwerker om gegevens te anonimiseren. Zie ook Het recht om vergeten te worden.

Het recht om gegevens op te vragen

Verwerker kan op verzoek van Bezoeker de verzamelde gegevens van Bezoeker verstrekken. Dit verzoek moet echter worden bekrachtigd op vertoon van een identiteitsbewijs.

Het recht om gegevens aan te passen

Op verzoek van en in overleg met Bezoeker kan Verwerker gegevens van Bezoeker aanpassen. Dit verzoek moet echter worden bekrachtigd op vertoon van een identiteitsbewijs.

Het recht om vergeten te worden

Op verzoek van en in overleg met Bezoeker kan Verwerker gegevens van Bezoeker anonimiseren zodat deze niet te herleiden zijn tot Bezoeker.

Delen van gegevens met derden

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Verwerker een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Op verzoek van en in overleg met Bezoeker kan Verwerker deze overeenkomsten overleggen. Dit verzoek moet echter worden bekrachtigd op vertoon van een identiteitsbewijs.

Cookies

Met kleine tekstbestanden op de computer van Bezoeker wordt het surfgedrag van Bezoeker bijgehouden. Hierbij kent Verwerker een onderscheid tussen analytische cookies en functionele cookies.

Analytische cookies

Verwerker maakt gebruik van analytische cookies om een beter inzicht te krijgen in welke inhoud op de website wel en niet wordt bekeken, ter verbetering van onder andere de vindbaarheid op het internet. Omdat analytische cookies nauwelijks inbreuk maken op de privacy van Bezoeker, wordt niet om toestemming gevraagd voor de plaatsing ervan.

 • Google Analytics – om het bezoek aan de website te meten. Het IP-adres van Bezoeker wordt geanonimiseerd;
 • Hotjar – om het bezoek aan de website te meten.

Functionele cookies

Verwerker maakt gebruik van functionele cookies, welke de website normaal laten functioneren. Zo wordt met deze cookies bijvoorbeeld onthouden of Bezoeker is ingelogd of op welke data Bezoeker een Dienst af wilt nemen. Omdat functionele cookies nauwelijks inbreuk maken op de privacy van Bezoeker, wordt niet om toestemming gevraagd voor de plaatsing ervan.

Vragen of opmerkingen

Verwerker is te allen tijde bereid vragen of opmerkingen van Bezoeker te beantwoorden. Bezoeker kan zich richten tot de bekende telefoonnummers en e-mailadressen. Deze zijn vermeld op de website van Verwerker.